Zenzi Zorg is een interculturele en tweetalige thuiszorgorganisatie

Onze organisatie is opgericht in 2018 en levert ambulante begeleiding en dagbesteding aan cliënten met psychosociale en/of sociaal-maatschappelijke problemen en/of somatische aandoeningen. Wij zijn van mening dat optimale zorg een integraal en holistische karakter heeft. 

Over ons

Wij willen mensen met een zorgbehoefte een veilige omgeving bieden, hetzij binnen hun eigen huis, hetzij in de groep of op de dagbesteding. Veiligheid, persoonlijke ontwikkeling en begrip hebben een hoge waarde binnen onze organisatie. Het hebben en houden van eigen regie, zelfstandigheid en betrokken zijn bij eigen proces van de ontwikkeling mag niet missen. We bieden mogelijkheden tot contact, activiteiten en bouwen mee aan een vangnet zodat de cliënten ook buiten de begeleiding elkaar kunnen opvangen. 

Zenzi Zorg heeft een eigen interculturele aanpak waarbij het vanzelfsprekend is dat mensen voelen dat hun cultuur, normen en waarden worden herkend en erkend. Deze benadering leidt tot het vergroten van zingeving, participatievermogen en daarmee het algemeen welbevinden.

Diensten en werkwijze

Meer informatie

Werken bij ons

Bekijk vacatures