• darkblurbg
 • darkblurbg

Diensten

Cultuur en zorg zijn zeer aan elkaar gebonden. Goede begeleiding of zorg betekent eveneens dat kennis van en begrip voor de normen en waarden van de zorgvrager buitengewoon belangrijk zijn. Sterker nog, wij denken dat dit essentieel is voor het algehele welbevinden van cliënten.

Wij bieden zorg als in:

 • Ambulante begeleiding
 • Dagbesteding

Wij bieden zorg vanuit een WMO indicatie op basis van: 

 • PGB

In de volgende gemeenten zijn wij op dit moment actief op PGB basis:

 • Amsterdam
 • Leidschendam
 • Den Haag
 • Delft
 • Haarlem
 • Amstelveen

Met uw PGB budget koopt u zelf de zorg in wat passend is voor u. Echter zijn hier wel voorwaarden aan verbonden. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat u een PGB-beheerder heeft die voldoet aan de PGB vaardigheden. Zonder PGB beheerder is het inkopen van zorg bij ons niet mogelijk.

Ook zullen wij bij uw aanvraag moeten beoordelen of het voor ons te verlenen zorg binnen de desbetreffende gemeente haalbaar is.  

 

Ambulante begeleiding

Zenzi Zorg ondersteunt haar cliënten bij het verkrijgen van een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven. Het vertrekpunt van het kwaliteitskader verantwoorde zorg is hoe de cliënt het leven kan voortzetten zoals hij/zij dat gewend is of hoe hij/zij wil leven. Hoe kan de cliënt binnen zijn eigen mogelijkheden en beperkingen de dingen blijven of gaan doen die hij/zij zelf belangrijk en zinvol vindt? Hoe kan Zenzi Zorg de cliënt daarbij optimaal ondersteunen?

Zenzi Zorg streeft ernaar dat mensen zichzelf  binnen hun eigen mogelijkheden en op eigen wijze zo goed mogelijk ontwikkelen, waardoor zij zich zelfstandig kunnen redden in de samenleving en zich verder kunnen ontwikkelen. Maar ook vinden wij het belangrijk dat zij actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven en verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kunnen dragen. Gezamenlijke besluitvorming door de cliënt en professional over de begeleiding en de wijze waarop samenwerking met en ondersteuning van familie en/of naasten wordt ingevuld, is hiervoor een essentiële voorwaarde.

Dagbesteding

Onze ontwikkelingsgerichte en recreatieve activiteiten verdelen wij in de volgende categorieën:

 1. Sociale vaardigheden 
 2. Beweging
 3. Voeding
 4. Kunst

Deze pijlers zijn de belangrijkste leidraden van onze zorg. De focus is dat bij elke activiteit de cliënt centraal staat en dat alle pijlers moeten bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van de cliënt. Participatie en het bevorderen van autonomie is van groot belang.

Gezien de culturele achtergronden en gebaseerd op onze visie over het bieden van zorg op maat zijn wij van mening dat wij voor onze cliënten binnen de vier bovengenoemde pijlers draagvlak kunnen creëren waarop zij verder kunnen bouwen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Wij bieden op 8 dagdelen activiteiten aan. Onze cliënten kunnen zich wekelijks opgeven voor de aangeboden activiteiten. Hiermee houden ze hun regie en weekplanning in eigen handen.