• darkblurbg

Zenzi Zorg is voor ieder die gebruik wilt maken van onze diensten en expertise met nadruk op de volgende groepen;

  • Migranten en vluchtelingen/asielzoekers (met verblijfstatus) vanaf 18 jaar.
  • Mensen met een andere culturele achtergrond met een WLZ-indicatie en/of WMO-indicatie.
  • Mensen die door psychosociale of sociaal-maatschappelijke problemen zich (tijdelijk) niet meer zelfstanding kunnen redden, in een sociaal isolement terecht (dreigen te) komen en/of anderszins langdurige zorg behoeven.

Wij hebben naast de reguliere vooral expertise op het gebied van tweetalige zorg; Farsi – Nederlands.

Zenzi Zorg werkt op basis van samenwerkingsverbanden met diverse zorgverleners met ervaring in verschillende culturele achtergronden. Hierdoor kunnen wij interculturele zorgverlening bieden aan onze cliënten.